Privacy policy

Dit is de privacyverklaring van de Vereniging Kamer van Koophandel Nederland, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40464524, inzake kvk.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door kvk.nl via deze website en het gebruik van cookies.

Acupunctuur en Massage praktijk Hoeks respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, via het contactformulier bijvoorbeeld, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website van Acupunctuur en Massage praktijk Hoeks, u dient zich ervan bewust te zijn dat de wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website(s) benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten
Via ons contactformulier verstrekt u ons van uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden door ons opgeslagen in ons gezamenlijke klantensysteem en wordt gebruikt om met u in contact te kunnen treden.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Acupunctuur en Massage praktijk Hoeks. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Massagepraktijk Hoeks. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te informeren over onze diensten en voor het maken van (bezoek-)afspraken. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) veranderen, of te (laten) verwijderen. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies t.b.v. statistische gegevens en voor het meten van het bezoekgedrag van de website.

Bewaartermijn
Acupunctuur en Massage praktijk Hoeks bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

16 februari 2018